ga naar hoofdinhoud

Oog voor talent

In Nederland zitten op dit moment zo'n 15.000 kinderen thuis.
25-40% van hen is hoogbegaafd.

Hoe kan het dat zoveel en getalenteerde kinderen uitvallen in ons onderwijs? TALENTKRACHT biedt oog voor talent, voor het ontwikkelen van je persoonlijkheid en je gevoel van welbevinden.

We zien een verschraling aan lesaanbod binnen het reguliere basisonderwijs. Door (te)veel nadruk op de cognitieve vaardigheden ontwikkelen kinderen een eenzijdig beeld van zichzelf. Hierdoor is de kans op uitval hoger. Dit willen we verbeteren door meer aandacht te creëren voor het welbevinden en persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kunstzinnig werken, creatief denken, (wetenschappelijk) onderzoek, meer beweging en filosofie. Wij vinden dat deze onderdelen meer aandacht moeten krijgen, naast de kernvakken die vooral tegemoetkomen aan de cognitieve vaardigheden van kinderen.

Met het TALENTKRACHT® onderwijsprogramma werk je aan:
- persoonlijke groei
- groeimindset
- talentontwikkeling
- burgerschap

Je hoeft niet te weten wat je wilt worden
je hoeft alleen maar te weten wie je bent

Het is kinderlijk eenvoudig: door te werken vanuit talent wordt een positief zelfbeeld ontwikkeld, de zelfkennis wordt vergroot en ontstaat er respect ten aanzien van ieders individualiteit.
Dit is te bereiken door het aanbieden van een brede variatie aan opdrachten in creatief denken en doen, uitgaande van diverse talentgebieden.

Mindsetladder

GRATIS MINDSET-poster

Soms lukt het allemaal niet. Hoe kom je dan verder?

Zet deze MINDSETladder in in de klas en zie hoe gemakkelijk je toch weer een tree hoger kunt komen.

Van 'ik kan niks' tot 'ik kan alles!'

Ja! Ik wil ook zo'n poster.

TALENTKRACHT® is de creatieve parallelweg langs de cognitieve snelweg. De infrastructuur van snelwegen binnen het regulier onderwijs is nodig. Wordt goed onderhouden. Prima in orde. Maar je voelt ook dat het anders moet. Anders kan!

Van kennis naar zelfkennis

Met het onderwijsprogramma van TALENTKRACHT® reis je via een ander wegennet. Dit wegennet leidt je naar binnen, via wegen van verwondering en paden van plezier over de binnenwegen van blijdschap. Het laat je weer genieten van de omgeving. Biedt ruimte voor zelfinzicht en laat je even stilstaan bij jezelf waardoor je oog krijgt voor wat je daadwerkelijk nodig hebt. Al die prachtige binnenwegen leiden je naar een wereld van welbevinden. Dát is de wereld van TALENTKRACHT®.

Ontwikkeling stimuleren door verbeelding in te zetten, eigen oplossingen te mogen vinden en ontdekkingen te doen. Ervaren dat je jezelf mag zijn. Automatisch werken aan de talenten die je in je hebt. Dát is werken met TALENTKRACHT®
De opbouw van de lessen helpt kinderen hun talenten ontdekken. Ieders uniek-zijn wordt versterkt en gevierd.

 

Naast conceptontwikkelaar en grafisch ontwerper ben ik opgeleid tot kunstzinnig dynamisch coach en kindertalentenfluisteraar. Ik ben van mening dat je pas in staat bent om je talenten optimaal te benutten als je te allen tijde jezelf durft te zijn. Vanuit mijn persoonlijke ervaring als creatieveling en moeder van een hoogbegaafde dochter ben ik als geen ander doordrongen van het feit dat creatief denken en doen een prachtige weg is naar het (her)kennen van jouw talenten.

Herma

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram