ga naar hoofdinhoud

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid, dan ben je toch gewoon slim?
Helaas, was het maar zo simpel. In de dagelijkse (onderwijs)praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig te liggen.

Jazeker, ieder kind is gevoelig. En inderdaad, ieder kind heeft bepaalde overtuigingen en wil voor vol worden aangezien. Maar de behoefte aan autonomie is bij een hoogbegaafd kind vele malen groter, het is significant gevoeliger en de complexiteit en haar rechtvaardigheidsgevoel staan niet in verhouding met die van een gemiddeld kind van dezelfde leeftijd. Vaak is het zelfbewustzijn van hoogbegaafde kinderen zeer sterk aanwezig en laten ze op cognitief gebied bijzondere denkrichtingen zien.

Specifieke onderwijsbehoefte

Doordat het brein van het hoogbegaafde kind anders bedraad is, heeft het ook een andere onderwijsbehoefte. Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeftes van deze groep kinderen, is lesmateriaal nodig dat goed aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Juist door het sterk aanwezige creatief denkvermogen bijvoorbeeld, kan het hoogbegaafde kind maar al te gemakkelijk vastlopen op de regels en de starheid van reguliere methodes. Zij hebben een diepgaande behoefte aan zelfstandigheid en creatieve uitdaging. Niet alleen creatief op praktisch, maar ook op cognitief vlak.

De opdrachten binnen het TALENTKRACHT® onderwijsprogramma sluiten naadloos aan op de behoefte van het creatief hoogbegaafde kind. Door deze klassikaal in te zetten, wordt de kans vergroot dat ook het hoogbegaafde kind zich ook meer opgenomen voelt in de groep. Wat weer ten goede komt aan hun zelfbeeld en de intrinsieke motivatie om tot leren te komen.

Signalering hoogbegaafdheid

Om het creatief hoogbegaafde kind in de klas te zien, is er naast deze basiskennis van hoogbegaafdheid een signaleringsinstrument ontwikkeld. Op basis van signaleringsvragen die worden geboden bij de betreffende opdrachten, leer je beter interpreteren wat je ziet. Observatie is een van de krachtigste instrumenten om een kind te leren kennen. En dus ook om - op subtiele wijze - te kunnen vaststellen of we te maken hebben met een hoogbegaafd kind.
Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen, is het gedrag niet altijd eenduidig. Soms reageert een kind bazig, terwijl het alleen maar probeert een proces in goede banen te leiden. Of wil het de leerkracht ondersteunen in een chaotische, of voor het kind onduidelijke, situatie. Dit gedrag is gemakkelijk verkeerd te interpreteren.
Door middel van de vragen bij bepaalde opdrachten is het eenvoudiger om het gedrag te duiden. En in dit geval geeft het een goed beeld van een eventueel hoogbegaafd kind in de groep.

Portretfoto Michael Jordann
Michael Jordan
 

Ik heb duizend keer gefaald
daarom is het me gelukt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram