ga naar hoofdinhoud

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid, dan ben je toch gewoon slim?
Helaas, was het maar zo simpel. In de dagelijkse (onderwijs)praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig te liggen.

Jazeker, ieder kind is gevoelig. En inderdaad, ieder kind heeft bepaalde overtuigingen en wil voor vol worden aangezien. Maar de behoefte aan autonomie is bij een hoogbegaafd kind vele malen groter, het is significant gevoeliger en de complexiteit en haar rechtvaardigheidsgevoel staan niet in verhouding met die van een gemiddeld kind van dezelfde leeftijd. Vaak is het zelfbewustzijn van hoogbegaafde kinderen zeer sterk aanwezig en laten ze op cognitief gebied bijzondere denkrichtingen zien.

Specifieke onderwijsbehoefte

Doordat het brein van het hoogbegaafde kind anders bedraad is, heeft het ook een andere onderwijsbehoefte. Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeftes van deze groep kinderen, is lesmateriaal nodig dat goed aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Juist door het sterk aanwezige creatief denkvermogen bijvoorbeeld, kan het hoogbegaafde kind maar al te gemakkelijk vastlopen op de regels en de starheid van reguliere methodes. Zij hebben een diepgaande behoefte aan zelfstandigheid en creatieve uitdaging. Niet alleen creatief op praktisch, maar ook op cognitief vlak.

De opdrachten binnen het TALENTKRACHT® onderwijsprogramma sluiten naadloos aan op de behoefte van het creatief hoogbegaafde kind. Door deze klassikaal in te zetten, wordt de kans vergroot dat ook het hoogbegaafde kind zich ook meer opgenomen voelt in de groep. Wat weer ten goede komt aan hun zelfbeeld en de intrinsieke motivatie om tot leren te komen.

Signalering hoogbegaafdheid

Gedrag niet altijd eenduidig. Soms reageert een kind bazig, terwijl het alleen maar probeert een proces in goede banen te leiden. Of wil de student de leerkracht ondersteunen in een chaotische situatie. Dit gedrag is gemakkelijk verkeerd te interpreteren.

Om het (creatief) hoogbegaafde kind in de klas te zien, is er naast deze basiskennis van hoogbegaafdheid een signaleringsinstrument ontwikkeld. Observatie is hierin een van de krachtigste instrumenten om leerling of student te leren kennen. En dus ook om - op subtiele wijze - te kunnen vaststellen of we te maken hebben met hoogbegaafdheid.

In het lesboek 'Ik ben Leuk' is hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld wat in het lesboek is verweven. Op basis van signaleringsvragen die worden geboden bij de betreffende opdrachten, leer je beter interpreteren wat je ziet.

Speciaal voor docenten in VO en MBO hebben we de signaleringswaaier ontwikkeld. Door middel van een training leer je deze optimaal inzetten.

Portretfoto Michael Jordann
Michael Jordan
 

Ik heb duizend keer gefaald
daarom is het me gelukt

Portretfoto Herma
Herma
conceptdenker
Verwonderen, creƫren, verbinden. Met oog voor de kleine dingen.
Roel
educatief adviseur
Ik ben graag druk bezig met ontdekken van nieuwe dingen en ga nieuwsgierig op zoek naar nieuwe ervaringen.
Portretfoto Inge
Inge
eindredacteur
Jip & Janneke taal: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Portretfoto Janita
Janita
gamification
Verruim je blik. Vernieuw je denken.
Kasper
app-ontwikkelaar
De creatieve techneut
Iris
inspirator
Never apologize for being yourself!
Frank
visuele communicatie
Van complexiteit naar helder (beeld-)verhaal
Jij?
vacature

Creatief? Voorliefde voor digitale content? Bevlogen?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram