Hoogbegaafdheid

Laten we maar direct met de deur in huis vallen: wat ons betreft is hoogbegaafdheid niet alleen een cijfertje. Juist niet, zouden wij eerder willen stellen. Vooropgesteld dat een hoogbegaafd kind al heel jong laat zien over een grote leerhonger en zeer creatief denkvermogen te beschikken, betekent dit niet dat het puur 'slim' is en dus goede cijfers zal halen op school. Het cognitief vermogen is wellicht groter dan bij leeftijdgenootjes, maar het creatief denkvermogen is vele malen groter dan bij een kind van die leeftijd te verwachten.

Er zijn diverse modellen met betrekking tot hoogbegaafdheid in omloop zoals het Zijnsluik van Tessa Kieboom en het Delphi-model hoogbegaafdheid. Wat een hoogintelligent of meerbegaafd kind onderscheidt van een hoogbegaafd kind zijn vooral een aantal belangrijke zijnskenmerken: het kind is autonoom, rechtvaardig, kritisch en perfectionistisch. Daarnaast is het (hoog)gevoelig en beschikt het van nature over een zeer hoge intrinsieke motivatie. Dit uit zich in een gedrevenheid die niet per definitie gelijk is aan dat van leeftijdgenootjes. Haar analytische karakter toont een leergierige en onderzoekende geest die door haar creatieve denken origineel uit de hoek kan komen. Een hoogbegaafd kind reageert daarnaast over het algemeen intenser, sneller en complexer dan haar leeftijdgenoten. We hebben al deze eigenschappen in ons HB-model weergegeven.

Model hoogbegaafdheid
Signalering hoogbegaafdheid

Om het hoogbegaafde kind in de klas te zien, heeft TALENTKRACHT een signaleringsinstrument ontwikkeld. Op basis van signaleringsvragen die worden geboden bij 42 van de 153  opdrachten, leer je beter interpreteren wat je ziet. Observatie is een van de krachtigste instrumenten om een kind te leren kennen. En dus ook om - op subtiele wijze - te kunnen vaststellen of we te maken hebben met een hoogbegaafd kind.
Gedrag niet altijd eenduidig te duiden. Soms reageert een kind bazig, terwijl het alleen maar probeert een proces in goede banen te leiden. Of wil het de leerkracht ondersteunen in een chaotische (of voor het kind onduidelijke) situatie. Dit gedrag is gemakkelijk verkeerd te interpreteren.

Door middel van de vragen bij bepaalde opdrachten is het eenvoudiger om het gedrag te duiden.  Deze vragen zijn ook in de TALENTapp Start te vinden: bij de opdrachten met een signaleringsvraag staat het icoontje van het uiltje met daarbij een vraagteken vermeld. Dit leidt naar een pop-up met de betreffende signaleringsvraag en bijbehorende uitleg.

Portretfoto Michael Jordann
Michael Jordan
 

Ik heb duizend keer gefaald
daarom is het me gelukt

TALENTKRACHT
Lyclamaweg 15
8423 TC Makkinga
0516-211077
blij@talentkracht.nl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram