ga naar hoofdinhoud

Hoogbegaafdheid

Laten we maar direct met de deur in huis vallen: wat ons betreft is hoogbegaafdheid niet alleen een cijfertje. Juist niet, zouden wij eerder willen stellen. Vooropgesteld dat een hoogbegaafd kind al heel jong laat zien over een grote leerhonger en zeer creatief denkvermogen te beschikken, betekent dit niet dat het puur 'slim' is en dus goede cijfers zal halen op school. Het cognitief vermogen is wellicht groter dan bij leeftijdgenootjes, maar het creatief denkvermogen is vele malen groter dan bij een kind van die leeftijd te verwachten.

Er zijn diverse modellen met betrekking tot hoogbegaafdheid in omloop zoals het Zijnsluik van Tessa Kieboom en het Delphi-model hoogbegaafdheid. Wat een hoogintelligent of meerbegaafd kind onderscheidt van een hoogbegaafd kind zijn vooral een aantal belangrijke zijnskenmerken: het kind is sensitief, autonoom, rechtvaardig, kritisch en perfectionistisch. Daarnaast is het leergierig en origineel. Een hoogbegaafd kind is daarnaast over het algemeen intenser, sneller en complexer dan haar leeftijdgenoten.

 

Talent en hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen leren graag veel over één onderwerp tegelijk, maar dan ook diepgaand. Zo kan een hoogbegaafd kind al op jonge leeftijd alle verkeersborden kennen en die kennis ook net zo gemakkelijk weer loslaten als ze een jaar ouder is. Die interesse en de daarbij behorende opgedane competenties moeten echter niet altijd worden opgevat als talent. Een hoogbegaafd kind kan zich heel gemakkelijk vaardigheden eigen maken, op velerlei vlak, vanwege haar veelzijdigheid. En hierin schuilt juist het gevaar: vanuit het perfectionistische karakter van een hoogbegaafd kind en het gemak waarmee zij zichzelf vaak een vaardigheid aanleert, wordt ze al snel ergens goed in. Een hoogbegaafd kind kan op deze manier kundig worden op heel veel vlakken. Het wil echter niet zeggen dat haar talent daar ook ligt.

Signalering hoogbegaafdheid

Om het hoogbegaafde kind in de klas te zien, is er naast deze basiskennis van hoogbegaafdheid een signaleringsinstrument ontwikkeld. Op basis van signaleringsvragen die worden geboden bij de betreffende opdrachten, leer je beter interpreteren wat je ziet. Observatie is een van de krachtigste instrumenten om een kind te leren kennen. En dus ook om - op subtiele wijze - te kunnen vaststellen of we te maken hebben met een hoogbegaafd kind.
Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen, is het gedrag niet altijd eenduidig. Soms reageert een kind bazig, terwijl het alleen maar probeert een proces in goede banen te leiden. Of wil het de leerkracht ondersteunen in een chaotische, of voor het kind onduidelijke, situatie. Dit gedrag is gemakkelijk verkeerd te interpreteren.
Door middel van de vragen bij bepaalde opdrachten is het eenvoudiger om het gedrag te duiden. En in dit geval geeft het een goed beeld van een eventueel hoogbegaafd kind in de groep.

Portretfoto Michael Jordann
Michael Jordan
 

Ik heb duizend keer gefaald
daarom is het me gelukt

TALENTKRACHT
Lyclamaweg 15
8423 TC Makkinga
0516-211077
blij@talentkracht.nl

KVK: 01111888

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram