ga naar hoofdinhoud

Aanbod

Het TALENTKRACHT onderwijsprogramma biedt een brede variatie aan opdrachten binnen 7 talentgebieden. Hierdoor werk je naast talentontwikkeling aan persoonlijke groei, creatief denkvermogen en jouw unieke plek in de wereld. Alleen door veelzijdig aan te bieden, komen alle delen van je identiteit aan bod.

Talentontwikkeling in de klas zo breed mogelijk inzetten. Hoe doe je dat? Door een rijke leeromgeving te creëren. Lessen waarin alle talentgebieden aan bod komen en diverse lagen van je zijn worden aangesproken. Op het gebied van kunst, wetenschap en filosofie.
Om deze rijke leeromgeving te kunnen bieden, ontwikkelt TALENTKRACHT® continu nieuwe producten en materialen, zoals het nieuwste boek over talentontwikkeling en het gesprekformat Kwaliteitenexpeditie.

Daarnaast zijn er  opdrachten ontwikkeld in creatief denken en doen. Procesgericht werken in plaats van resultaat gericht. Jouw (latente) talenten ontwikkelen, ontdekken waar jouw kracht ligt. Spelenderwijs. De eerste opdrachten zijn verzameld in het unieke lesboek Ik ben leuk! voor groep 1 t/m 3.
Voor groep 4 t/m 8 ontwikkelen we continu meer inspirerende lessen. Die zijn beschikbaar binnen de digitaal toegankelijke TALENTapp.

Ik ben leuk!

Persoonlijke ontwikkeling door creatief denken en doen

Het TALENTKRACHT® onderwijsprogramma ondersteunt jou als leerkracht met goed uitgewerkte lessen. Lessen die naadloos aansluiten op de behoefte van de kinderen. Het helpt jou om talentontwikkeling gedegen en onderbouwd in te zetten. Zonder papieren rompslomp of ingewikkelde registratie. Werken met TALENTKRACHT® brengt ieder kind in beeld.

TALENTapp

Door een zeer gebruikersvriendelijke app, met volop variatie in het leeraanbod, kan per leerling inzichtelijk gemaakt worden op welke talentgebieden het kind geactiveerd wordt. De docent wordt volledig ondersteund in het geven van de lessen, het observeren van de diverse talenten en het signaleren van de betreffende talentgebieden. De app genereert uiteindelijk een talentrapport, wat naast het reguliere rapport (gebaseerd op de cognitieve vaardigheden) kan worden uitgereikt. Op deze manier krijgt het kind inzicht in zowel zijn kennis als wel in zijn persoonlijkheid en komt het niet alleen met kennis, maar ook met zelfkennis van school.

Voorbeeld instructieblad en TALENTapp

De app helpt jou als leerkracht om eenvoudig passende lessen op te zoeken en te geven. Met deze lessen werkt je aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Zij worden zich bewust van hun talenten en komen zo in hun kracht te staan.

 

Er is hard gewerkt aan lesmateriaal voor het basisonderwijs. Deze lesinfo werd ontwikkeld tot de TALENTapp Kern. Hiermee zullen de diverse talenten kunnen worden gesignaleerd en op eenvoudige wijze geregistreerd. Om leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun leervaardigheden, wordt ook de TALENTapp Solo ontwikkeld. Hiermee kunnen kinderen zelfstandig, individueel én in teams, spelenderwijs werken aan hun talentontwikkeling.
Deze applicatie wordt ontwikkeld met financiële ondersteuning van de Europese Unie.

Burgerschapsonderwijs

Binnen onze lessen werken we ook actief aan burgerschap. Werken aan je talent leert je over je identiteit, jouw krachten en zwakke kanten. Zo leer je beter wie je bent en wat je wilt. Uniek bent. En uniek wil zeggen anders. Anders dan 'de rest'. De rest, die óók bestaat uit unieke individuen. Dat maakt onze wereld nu juist zo bijzonder. Maar alleen dan, wanneer we de unieke talenten van de ander óók erkennen. Rekening houden met die ander en respect hebben voor diens kwaliteiten. Hulp inroepen wanneer ergens niet jouw kwaliteiten liggen. En een helpende hand bieden als jij ergens beter in bent. Dát noemen wij ultiem burgerschap.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram