ga naar hoofdinhoud

Ons aanbod

 
Het TALENTKRACHT® aanbod is breed en wordt telkens verder uitgebreid. Naast ons unieke onderwijsprogramma bieden wij een diverse materialen en boeken op het gebied van talent en talentontwikkeling.

Talentontwikkeling zo breed mogelijk inzetten. Hoe doe je dat? Door een rijke leeromgeving te creëren. Opdrachten waarin alle talentgebieden aan bod komen en diverse lagen van je Zijn worden aangesproken. Op het gebied van kunst, wetenschap en filosofie. Denken, voelen, doen!

Boeken

Naast diverse materialen op het gebied van onderwijs en ontwikkeling zijn in de webwinkel ook de boeken van Herma Egberts-Hogt verkrijgbaar:

Hoogbegaafd - dan ben je toch gewoon slim?

Dit bondige boek, gedrukt in full color en gebonden in hardcover geeft de visie van TALETNKRACHT® op hoogbegaafdheid weer. Het unieke hoogbegaafdheidsmodel wordt aan de hand van de eigenschappen van het hoogbegaafde kind stap voor stap uitgelegd en toegelicht. Er wordt in gegaan op de kwaliteiten én valkuilen waarmee je te maken krijgt wanneer jij of iemand in jouw omgeving hoogbegaafd is.

Talentkracht - de 5 elementen van talentontwikkeling

De basisvisie van Talentkracht, gebundeld in een gedegen, kloek boek, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de vele facetten van talentontwikkeling.

Hierin wordt uitgegaan van talentontwikkeling als cyclische beweging, met de 5 elementen die elkaar onderling versterken maar ook kunnen beperken. Als je daarin de balans weet te vinden en continu in beweging durft te blijven, is ontwikkeling een mooie uitdaging.

Ondanks de veelheid aan informatie is het boek door de vormgeving eenvoudig leesbaar. Volop wetenschappelijke inzichten die praktisch toepasbaar worden gemaakt. Het is een uniek naslagwerk op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in zowel onderwijs als organisaties.

Lesboek Basisonderwijs

Er zijn voor het lesboek Ik ben Leuk! een keur aan opdrachten ontwikkeld in creatief denken en doen. Procesgericht werken in plaats van resultaatgericht. Jouw (latente) talenten ontwikkelen, ontdekken waar jouw kracht ligt.
Spelenderwijs. Deze opdrachten zijn tevens opgenomen in de TALENTapp Start, voor groep t t/m 3.

In het lesboek zijn daarnaast variaties op de opdrachten beschikbaar en is voor iedere opdracht aangegeven aan welke vaardigheden wordt gewerkt, zoals de 21e eeuwse vaardigheden (de 21st Century Skills), de executieve functies en de taxonomie van Bloom op het gebied van cognitieve, affectieve en psychomotorische vaardigheden.

Iedere opdracht is tevens voorzien van informatie over de hoogbegaafde leerling en in het boek is het unieke signaleringsinstrument verwerk om ontwikkelingsvoorsprong bij het jonge kind te kunnen signaleren.

Talentapp

Voor groep 1 t/m 8 van PO is de TALENTapp beschikbaar.

Deze app is onder te verdelen in 3 componenten:

Start voor klassikaal gebruik in groep 1-3, kleuters en leerjaar 1
Kern voor klassikaal gebruik in groep 4-8, leerjaar 2-6.
Solo voor individueel gebruik in groep 5 t/m 8.

Door middel van deze gebruikersvriendelijke app, met volop opdrachten op het gebied van creatief denken en doen, kan per leerling inzichtelijk gemaakt worden op welke talentgebieden het kind 'aan gaat'. Als leerkracht word je volledig ondersteund in het geven van de lessen, het observeren van de diverse talenten en het signaleren van de betreffende talentgebieden. Met de app kun je uiteindelijk een talentrapport genereren, wat naast het reguliere rapport (gebaseerd op de cognitieve vaardigheden) en het naast de cognitieve vaardigheden ook inzicht biedt in de persoonlijkheid en de interesses van de leerlingen.

Zij komen op die manier niet alleen met kennis, maar ook met zelfkennis van school.

Voorbeeld instructieblad en TALENTapp

En meer...

Naast deze producten zijn er diverse ondersteunende materialen ontwikkeld om ontwikkeling in het onderwijs te versterken. Deze zijn vaak erg geschikt om in combinatie met bovenstaande materialen in te zetten.

Bekijk ons gehele assortiment in de webwinkel.

Workshops en trainingen

Op basis van de theorieën van o.a. de boeken Hoogbegaafd, dan ben je toch gewoon slim en Talentkracht, de 5 elementen van talentontwikkeling zijn diverse workshops en trainingen beschikbaar.

Inspirerende workshops met een speelse insteek, traningen van een dagdeel die je meer inzicht bieden in de werking van de talentkrachtcyclus of juist ingaan op ieder element van talentontwikkeling afzonderlijk, een persoonlijk traject op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, alles is mogelijk.

Er zijn basistrainingen beschikbaar, maar ook workshops op maat, lezingen en meerdaagse trainingen behoren tot de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de pagina Training, of neem contact met ons op, we vertellen je er graag meer over!

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram