ga naar hoofdinhoud

Contactgegevens:

Privacyverklaring

Hier vind je alles over hoe we omgaan met jouw gegevens.

TALENTKRACHT, gevestigd aan Lyclamaweg 15
8423 TC Makkinga, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TALENTKRACHT
Lyclamaweg 15
8423 TC Makkinga
0516211077
H.G. Egberts is de Functionaris Gegevensbescherming van TALENTKRACHT Hij/zij is te bereiken via blij@talentkracht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TALENTKRACHT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via blij@talentkracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

TALENTKRACHT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
TALENTKRACHT neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TALENTKRACHT) tussen zit. TALENTKRACHT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: WordPress, Azure.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TALENTKRACHT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wanneer je een commentaar achterlaat, worden het commentaar en haar metadat voor onbepaalde tijd behouden. Dit is zodat wij opvolgende commentaren automatisch kunnen herkennen en toestaan, in plaats van deze in een rij voor goedkeuring vasthouden.

Voor eventuele gebruikers die registeren op onze website, we bewaren de persoonlijke informatie die je in je gebruikersprofiel invoert. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie zien, veranderen of verwijderen wanneer zij willen (behalve je gebruikersnaam veranderen). Website-beheerders kunnen deze informatie ook inzien en veranderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
TALENTKRACHT deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TALENTKRACHT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TALENTKRACHT jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Webhost, Antagonist, hosting website, ingevoerde gegevens
App-ontwikkelaar, Software voor jou, hosting app, ingevoerde gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TALENTKRACHT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Als je een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die we over jou hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt verstrekt. Je kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over jou hebben, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar blij@talentkracht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

TALENTKRACHT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TALENTKRACHT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via blij@talentkracht.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Als u onze inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit. Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies gaan twee dagen mee en cookies voor schermopties gaan een jaar mee. Als u "Onthoud mij" selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u uitlogt van uw account, worden de login cookies verwijderd. Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Deze verloopt na 1 dag.

Embedded content van andere websites
Artikelen op deze site kunnen embedded content zoals video's, beelden en artiekelen etc. bevatten. Embedded content van andere websites gedraagdt zich op precies dezelfde wijze als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data hebben verzameld over jou, het gebruik van cookies, embedded extra derde-partij tracking, and monitor interactie met die embedded content, inclusief je interactie met de embedded content als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram